ČIŠTĚNÍ SUCHÝM LEDEM

Suchý led je zažitý název pevné formy oxidu uhličitého. Nejčastěji je používán jako všestranný ochlazovač. Suchý led sublimuje čili se při normálním atmosférickém tlaku mění z pevného skupenství na plynné bez přechodu na skupenství kapalné. 

Sublimační teplota je -78,8°C. Jeho sublimační entalpie (ΔHsub) při -78°C je 571 kJ/kg. Nízká teplota a přímá sublimace na plyn (který je navíc zdravotně nezávadný) činí suchý led efektivním a často používaným ochlazovačem. Jeho teplota je nižší než teplota ledu a nezanechává vlhkost. V potravinářství se označuje také zkratkou E290.

Suchý led se standardně vyrábí ve dvou formách: v blocích nebo peletkách (granulích). Standardní bloky váží okolo 30 kg a jsou nejběžnější vyráběnou formou. Peletky mají asi 1cm v průměru.

Jednou z metod využití suchého ledu je čištění. Malé částečky suchého ledu se pomocí stlačeného vzduchu foukají proti znečištěnému povrchu. Takto se dají odstranit rezidua na průmyslových zařízeních, dále inkoust, rastrovací válce, lepidla, oleje, motory, převodové skříně, rozvodové skříně elektro/pneu, barvy, plísně a kaučuk, renovace dřeva, odstranění graffiti a další. Tato metoda je alternativou k pískování, čištění horkou párou, tlakovou vodou i rozpouštědly, protože environmentání zátěž je velmi nízká. Tato metoda se dá použít také v potravinářském a pharma průmyslu.

Zdroj: Wikipedia.cz

ODSTRANĚNÍ GRAFFITI

ODSTRANĚNÍ ŽVÝKAČEK

ČIŠTĚNÍ PHARMA A GASTRO ZAŘÍZENÍ

ČIŠTĚNÍ ELEKTRO A PNEU ROZVODEN

ČIŠTĚNÍ MOTORŮ

 ČIŠTĚNÍ SOCH

RENOVACE DŘEVA

 

 CENÍK <<<